คุณพัชรี & สิทธิชัย (กิ๊ก&หนึ่ง) 3 มี.ค. 2561 โรงแรมเอเซียลำปาง

ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้รับความไว้วางใจ จากคุณพัชรี & สิทธิชัย (กิ๊ก & หนึ่ง ) จัดตกแต่งสถานที่พิธีหมั้นผูกข้ Read more...

คุณสุดหทัย & นพ.สุทิวัส 4 พ.ย. 60 หอประชุมจันผา ม.ราชภัฎฯลำปาง

ขอบคุณที่ไว้วางใจ ให้ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญค่ะ พิธีหมั้นผูกข้อมือ งานเลี้ยงฉลองม Read more...

คุณจุฑามาศ &อนันต์(กิ๊ก&เบ๊นซ์) 6 พ.ค.60 อบจ.ลำปาง

ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้รับความไว้วางใจ จากคุณจุฑามาศ &อนันต์(กิ๊ก&เบ๊นซ์) จัดตกแต่งสถานที่พิธีหมั้น ผูกข้ Read more...

คุณสุรีรัตน์ & วัชรพงษ์ 19 มีนาคม 2560 อ.เมือง จ.พะเยา

ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้รับความไว้วางใจ จากคุณสุรีรัตน์ & วัชรพงษ์ จัดตกแต่งสถานที่พิธีหมั้น ผูกข้อมือช่วง Read more...

คุณนุชจรี & สมคิด 19 กพ.60 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้รับความไว้วางใจ จากคุณนุชจรี & สมคิด จัดตกแต่งสถานที่พิธีหมั้น ผูกข้อมือ.งานเลี้ยง Read more...

คุณศิริลักษณ์ & อนุชา 15 มค 60 หอประชุมจันผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้รับความไว้วางใจ จากคุณศิริลักษณ์ & อนุชา จัดตกแต่งสถานที่พิธีหมั้นผูกข้อมือ ช่วงเช Read more...

คุณวิศัลย์ศยา & สรพล 8 มค.60 หอประชุมสหกรณ์ออมทรัยพ์ครูพะเยา

ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้รับความไว้วางใจ จากคุณวิศัลย์ศยา & สรพล จัดตกแต่งสถานที่พิธีหมั้นผูกข้อมือ งานเลี้ Read more...

คุณกัญญณัท & พงษ์พันธ์ 25 พย.59 โรงแรมเอเซียลำปาง

ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้รับความไว้วางใจ จากคุณกัญญณัท & พงษ์พันธ์ จัดตกแต่งสถานที่พิธีหมั้นผูกข้อมือ งานเ Read more...