คุณอภิรมย์&ประยุทธ์ 28 มกราคม2561 โรงแรมวีซีดอกคำใต้ จ.พะเยา

คุณอภิรมย์&ประยุทธ์ 28 มกราคม2561 โรงแรมวีซีดอกคำใต้ จ.พะเยา ขอบคุณที่ให้ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้เป็นส่วนหนึ่งใ Read more...

คุณทิพย์วรรณ & สันตวิน 15 มกราคม 2561 อ.เมือง จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้รับความไว้วางใจ จากคุณทิพย์วรรณ & สันตวิน จัดตกแต่งสถานที่พิธีหมั้นผูกข้อมือ งานเล Read more...

คุณณัฐรดา & อนุสรณ์ 14 มกราคม 2561 อ.เมือง จ.พะเยา

แพ็คเกจเบาๆ ขอบคุณเจ้าบ่าวเจ้าสาว คุณณัฐรดา & อนุสรณ์ 14 มกราคม 2561 อ.เมือง จ.พะเยา ที่ให้ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้ Read more...

คุณเพ็ญลักษณ์ & สุริยัน 14 มกราคม 2561 อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

คุณเพ็ญลักษณ์ & สุริยัน 14 มกราคม 2561 อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ขอบคุณที่ให้ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันส Read more...

คุณพีรนุช & ร.ต.ทินกร 11 มกราคม 2561 อ.งาว จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้รับความไว้วางใจจาก คุณพีรนุช & ร.ต.ทินกร 11 มกราคม 2561 อ.งาว จ.ลำปาง ขอบคุณที่ให้ร้านดอกไม Read more...

คุณกรรณิการ์ & ชาญชัย 9 มกราคม 2561 อ.เมือง จ.เชียงราย

คุณกรรณิการ์ & ชาญชัย 9 มกราคม 2561 อ.เมือง จ.เชียงราย ขอบคุณที่ให้ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคั Read more...

คุณภักคิณี & เบญจรงค์ 7 มกราคม 2561 บ้านหลังสวนรีสอร์ท จ.ลำปาง

พิธีหมั้น ผูกข้อมือ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสคุณภักคิณี & เบญจรงค์ 7 มกราคม 2561 บ้านหลังสวนรีสอร์ท จ.ลำปาง ขอบคุณ Read more...

คุณกฤษติญาภรณ์ & จิระพงษ์ 7 มกราคม 2561 อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

คุณกฤษติญาภรณ์ & จิระพงษ์ 7 มกราคม 2561 อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ขอบคุณที่ให้ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำค Read more...