คุณพรพิรุณ & อรุณ 16 พฤศจิกายน 2560 อ.เมือง จ.พะเยา

ขอบคุณที่ไว้วางใจ ให้ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญค่ะ แพ็คเกจพิธีหมั้น ผูกข้อมือ ราคาเบา Read more...

คุณกนกวรรณ & เชิงชาย 26 พฤศจิกายน 2560 อ.เมือง จ.ลำปาง

ขอบคุณที่ไว้วางใจให้ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญค่ะ พิธีหมั้นผูกข้อมือ งานเลี้ยงฉลองมง Read more...

คุณพัชราภรณ์ & ธีรศักดิ์ 12 พฤศจิกายน 2560 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ขอบคุณที่ไว้วางใจ ให้ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญค่ะ พิธีหมั้นผูกข้อมือ งานเลี้ยงฉลองม Read more...

คุณพิชญาภา & สุรชาติ 5 พฤศจิกายน 2560 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ขอบคุณที่ไว้วางใจ ให้ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญค่ะ พิธีหมั้นผูกข้อมือ งานเลี้ยงฉลองม Read more...

คุณศศิธร & เศรษฐพงษ์ 4 พฤศจิกายน 2560 อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ขอบคุณที่ไว้วางใจ ให้ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญค่ะ พิธีหมั้นผูกข้อมือ งานเลี้ยงฉลองม Read more...

คุณสุดหทัย & นพ.สุทิวัส 4 พ.ย. 60 หอประชุมจันผา ม.ราชภัฎฯลำปาง

ขอบคุณที่ไว้วางใจ ให้ร้านดอกไม้กาสะลอง ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญค่ะ พิธีหมั้นผูกข้อมือ งานเลี้ยงฉลองม Read more...