งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ผ.อ.ศุภวัลย์ คำวัง 19 ก.ย.58

ร้านดอกไม้กาสะลองได้รับความไว้วางใจ จากทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา จัดตกแต่งสถานที่ งานเลี้ยงเกษ Read more...