คุณปิยวรรณ&อนุสรณ์(บั้ม&กล้า) 25 ม.ค. 58 สวนอาหารบ้านฝ้าย จ.แพร่

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ได้รับความไว้วางใจจากคุณปิยวรรณ & อนุสรณ์ (บั้ม&กล้า)เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558  Read more...

คุณหทัยชนก&วงศารัตน์ (เบียร์&ปิง) 24 ม.ค. 58 โรงแรมเอเซียลำปาง

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ได้รับความไว้วางใจจากคุณหทัยชนก & วงศารัตน์ (เบียร์&ปิง)เมื่อวันที่ 24 มกราค Read more...

คุณสุชีรา & ศรัทธา 18 ม.ค. 58 หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.พะเยา

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ได้รับความไว้วางใจจากคุณสุชีรา & ศรัทธา(คุณนุ๊ก&อู๋)เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 พ Read more...

คุณโศรดา & ร.ต.ท. ธิติพงษ์ 17 มค. 58 เทศบาลตำบลเมืองพาน เชียงราย

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ได้รับความไว้วางใจจากคุณโศรดา & ร.ต.ท. ธิติพงษ์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 พิธีหมั Read more...

คุณศิริพร&ณิปกรณ์ (บิว&โบ) 17 ม.ค.58 รร.อนุบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ได้รับความไว้วางใจจากคุณศิริพร&ณิปกรณ์(บิว&โบ) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 พิธีห Read more...

คุณนับพระพร & คุณทรงพล 10 ม.ค. 58 ณ พระวิหาร คริสตจักรที่ 1 ลำปาง

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ได้รับความไว้วางใจ ตกแต่งสถานที่ นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีมงคลสมรส คุณนับ Read more...

คุณนริศรา&ยุทธชัย (แนต&บอย) 10 ม.ค. 58 อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ได้รับความไว้วางใจจากคุณนริศรา&ยุทธชัย(แนต&บอย) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 พิธี Read more...

คุณณัฐปภรณ์&ศุภชาติ 3 ม.ค.58 โรงเรียนจุนวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ได้รับความไว้วางใจจากคุณณัฐปภรณ์&ศุภชาติเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2558 พิธีหมั้น-ผู Read more...

คุณวิลาวัณย์&วุฒิเดช (แพรว&คอม) 1 ม.ค. 57 หอประชุมเทศบาลร้านค้าชุมชนหนองระบู จ.พะเยา

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ ได้รับความไว้วางใจจากคุณวิลาวัณย์&วุฒิเดช (แพรว&คอม) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 Read more...