flowerwithlove

ร้านดอกไม้กาสะลอง flowerwithloveshop.com
ธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นมาจาก การทำตามความฝัน ความรัก ในการจัดดอกไม้
บริการจัดดอกไม้ พิธีหมั้น-ผูกข้อมือ – ดอกไม้งานแต่งงาน
ทั้งใน จังหวัด พะเยา ลำปาง เชียงราย ลำพูน เชียงใหม่   
เราขอขอบคุณเจ้าสาวเจ้าบ่าว ทุกๆคู่ ที่ไว้วางใจ
ให้ร้านดอกไม้กาสะลองได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญค่ะ  
ติอต่อสอบถามรายละเอียดงานได้ที่ jpatara@hotmail.com
https://www.facebook.com/flowerwithloveshop
โทร. 087 – 7898058 หรือ 089 – 2645042 (พี่เจี๊ยบ) 
 
หวังว่าคงมีโอกาส ให้ร้านดอกไม้กาสะลอง
ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของคุณค่ะ

 

 

 

 


 

คุณกรรณิการ์ & นิธี (หญิง & โหน่ง) 11 เม.ษ.58 อ.จุน จ.พะเยา

10399442_1126691204024043_5272903003275439436_n

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ ได้รับความไว้วางใจจากคุณกรรณิการ์ & นิธี (หญิง & โหน่ง)พิธีหมั้น – ผูกข้อมือ , ตกแต่งสถานที่งานแต่งงาน เมื่อวันที่ 11 เม.ษ.58 บ้านห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยาขอบคุณรูปภาพบรรยากาศงานจากกล้องเพื่อนเจ้าสาวเจ้าบ่าวค่ะ^^ขอให้เดินเคียงกันบนเส้นทางต่อจากนี้ไป…ด้วยความรัก ความเข้าใจ ” ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ^^ขอบคุณที่ให้ร้านดอกไม้กาสะลองได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญ

คุณยุพาพร & สุรเดช 28 มี.ค. 58 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

11083826_1022327434447472_8266463300251389835_n

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ ได้รับความไว้วางใจจากคุณยุพาพร & สุรเดชเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 ตกแต่งสถานที่งานแต่งงานขอบคุณรูปภาพบรรยากาศงานจากเจ้าสาวค่ะขอให้เดินเคียงกันบนเส้นทางต่อจากนี้ไป…ด้วยความรัก ความเข้าใจ ” ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ^^ขอบคุณที่ให้ร้านดอกไม้กาสะลองได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญ

คุณสาวิตรี & กันต์ (จิ๊บ & ต้อม) 22 มี.ค.58 โรงแรมนครเถิน จ.ลำปาง

11096606_624296834372346_2646861471300593085_n

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ ได้รับความไว้วางใจจากคุณสาวิตรี & กันต์ (จิ๊บ & ต้อม)พิธีหมั้น – ผูกข้อมือ , ตกแต่งสถานที่งานแต่งงาน เมื่อวันที่ 22 มี.ค.58 โรงแรมนครเถิน อ.เถิน จ.ลำปางขอให้เดินเคียงกันบนเส้นทางต่อจากนี้ไป…ด้วยความรัก ความเข้าใจ ” ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ^^ขอบคุณที่ให้ร้านดอกไม้กาสะลองได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญ

คุณOrathai & Chris (Aum & Chirs) 21 มี.ค. 58 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

1DSC03255

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ ได้รับความไว้วางใจจากพิธีหมั้น – ผูกข้อมือ , ตกแต่งสถานที่งานแต่งงานคุณOrathai & Chris (Aum & Chirs)เมื่อวันที่ 21 มี.ค.58 บ้านเวียงหงษ์ล้านนา อ.แม่เมาะ จ.ลำปางขอให้เดินเคียงกันบนเส้นทางต่อจากนี้ไป…ด้วยความรัก ความเข้าใจ ” ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ^^ขอบคุณที่ให้ร้านดอกไม้กาสะลองได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญ  

คุณปวีณ์ยาภัทร & นฤมล (บรีส & แทค) 15 มี.ค.58 ดอกคำใต้ พะเยา

10410421_821061087942766_4386629795699743552_n

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ ได้รับความไว้วางใจจากคุณปวีณ์ยาภัทร & นฤมล (บรีส & แทค)เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 บ้านถำ้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยาใช้บริการแพคเก็จราคาประหยัดขอบคุณภาพบรรยากาศงานจากกล้องเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวและช่างภาพค่ะขอให้เดินเคียงกันบนเส้นทางต่อจากนี้ไป…ด้วยความรัก ความเข้าใจ ” ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ^^ขอบคุณที่ให้ร้านดอกไม้กาสะลองได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญ

คุณทัดดาว & อริญชัย (แพรว & แบงค์) 14 มี.ค. 58 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

11021_10200167735911628_95099505780081508_n

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ ได้รับความไว้วางใจจากคุณทัดดาว & อริญชัย (แพรว & แบงค์)พิธีหมั้น – ผูกข้อมือ , ตกแต่งสถานที่งานแต่งงาน เมื่อวันที่ 14 มี.ค.58 บ้านค่า อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยาขอบคุณรูปภาพบรรยากาศงานจากกล้องเพื่อนเจ้าสาวเจ้าบ่าว ค่ะขอให้เดินเคียงกันบนเส้นทางต่อจากนี้ไป…ด้วยความรัก ความเข้าใจ ” ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ^^ขอบคุณที่ให้ร้านดอกไม้กาสะลองได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญ

คุณรัชนีกร & ทรงกรด 8 มี.ค. 58 โรงแรมภูทองเพลส อ.เมือง จ.พะเยา

1505621_878827658823090_5041742850198009766_n

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ ได้รับความไว้วางใจจากคุณรัชนีกร & ทรงกรดพิธีหมั้น – ผูกข้อมือ , ตกแต่งสถานที่งานแต่งงาน เมื่อวันที่ 8 มี.ค.58 ณ โรงแรมภูทองเพลส อ.เมือง จ.พะเยาขอบคุณรูปภาพบรรยากาศงานจากกล้องเพื่อนเจ้าสาวเจ้าบ่าว และ ช่างภาพค่ะขอให้เดินเคียงกันบนเส้นทางต่อจากนี้ไป…ด้วยความรัก ความเข้าใจ ” ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ^^ขอบคุณที่ให้ร้านดอกไม้กาสะลองได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญ

คุณวัลยาณีย์ & ทวีทรัพย์ (คุณบุย & เจษ) 2 มี.ค.58 โรงเรียนบ้านห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

11038782_870349019692231_3299361111278720338_n

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ ได้รับความไว้วางใจจากคุณวัลยาณีย์ & ทวีทรัพย์ (คุณบุย & เจษ) 2 มี.ค.58 โรงเรียนบ้านห้วยลาน อ.ดอกคำใต้  จ.พะเยาขอให้เดินเคียงกันบนเส้นทางต่อจากนี้ไป…ด้วยความรัก ความเข้าใจ ” ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ^^ขอบคุณที่ให้ร้านดอกไม้กาสะลองได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญ

คุณจีรยุ & มนัส (โอ๋ & เอก) 2 มี.ค.58 บ้านหนองยาง อ.เมือง จ.ลำปาง

1DSC02905

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ ได้รับความไว้วางใจจากคุณจีรยุ & มนัส (โอ๋ & เอก) 2 มี.ค.58 บ้านหนองยาง อ.เมือง จ.ลำปางขอให้เดินเคียงกันบนเส้นทางต่อจากนี้ไป…ด้วยความรัก ความเข้าใจ ” ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ^^ขอบคุณที่ให้ร้านดอกไม้กาสะลองได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญ

คุณกนกวรรณ & มนัส (มด&ทิมมี่) 28 ก.พ. 58 โรงแรมเชียงรุ้ง อ.พาน จ.เชียงราย

1DSC02779

ร้านดอกไม้กาสะลอง http://flowerwithloveshop.com/ ได้รับความไว้วางใจจากคุณกนกวรรณ & มนัส (มด&ทิมมี่) 28 ก.พ. 58 โรงแรมเชียงรุ้ง อ.พาน จ.เชียงรายขอให้เดินเคียงกันบนเส้นทางต่อจากนี้ไป…ด้วยความรัก ความเข้าใจ ” ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ^^ขอบคุณที่ให้ร้านดอกไม้กาสะลองได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญ